OM LÆGEKLINIKKEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi er et kompagniskab bestående af 2 faste læger og 2 sygeplejersker. Som patient hos os er du tilmeldt alle læger, men kan efter ønske få tid hos din sædvanlige læge. Dette gælder dog ikke ved akut konsultation, hvor du kommer ind hos den læge, der har tid. Alle læger i huset har adgang til din fælles journal.

 

Klinikken deltager i videreuddannelse af unge læger til både hospitalslæger og praktiserende læger, og de vil være ansat hos os for optil et år ad gangen.
Du vil fra tid til anden blive tilbudt konsultation hos vores uddannelseslæge, som arbejder selvstændigt, men under vejledning af de faste læger.


Praksis har gennem mange år været uddannelsessted for læger under videreuddannelse.

 

Introduktionslægen:
Arbejder 6 måneder mhp at blive godkendt til at søge en 4 og et halvt årligt stilling for at kunne uddanne sig til  at arbejde som praktiserende læge.

 

Bloklæge:
Arbejder 6 måneder i vores klinik og herefter 2 og et halvt år på 5 forskellige hospitalsafdelinger hvor læge kommer retur i praksis 1 dag om måneden.
Herefter kommer de igen og arbejder 6 måneder i vores klinik.
Til sidst skal uddannelseslægen arbejde 12 måneder i en anden almen praksis.

 

KBU læger (Klinisk Basis Uddannelse):
Læger der som led en turnusordning er på vej til at få autorisation til "selvstændig virke".
Disse læger har typisk arbejdet 6 måneder på en hospitalsafdeling før de skal arbejde 6 måneder i almen praksis.
Du kan blive tilbudt konsultation hos en af disse læger. Du kan sige nej til dette, hvis du ønsker kontakt med en af de fast læger stedet.
Ved akut opstået sygdom kan tiderne hos egen læge dog været opbrugt og du vil så få en konsultation hos en læge der er ledig.

Uddannelseslægerne bliver superviseret.