NYTTIGE LINKS

 

 

VACCINATIONER 

ONLINE KOMMUNIKATION

MEDICINPRISER

LÆGEVAGTEN

ANDRE LINKS

Lægeklininikken Lygtemagerstien er interessret at vores arbejde med patienterner er så godt som muligt. Oplever du uhensigtsmæssigheder ser vi gerne du taler med os om det så vi kan forsøge at gøre det bedre. Hvis du har ideer til hvordan vi kan gøre arbejdet bedre hører vi også gerne om det.

 

Forneden kan du finde links til hvordan du kan indberette uhensigtsmæssigheder omkring behandling og pleje af patienter.

UTILSIGTET HÆNDELSE

  • En utilsigtet hændelse er en begivenhed, der medfører skade eller risiko for skade på patienten. Med skade menes utilsigtet fysisk overlast, hvor en undersøgelse eller behandling forårsager eller medvirker til eksempelvis øget behandling, ubehag, indlæggelse eller død for patienten. Utilsigtede hændelser dækker derved både nærfejl, hvor skaden afværges, og indtrufne fejl.
  • Som patient eller pårørende til en patient kan du rapportere om utilsigtede hændelser, der er sket på sygehuse, på plejehjem, i hjemmeplejen, hos den praktiserende læge eller alle andre steder i sundhedsvæsenet. 
  • Vær opmærksom på at rapporten bliver gennemgået med henblik på at finde ud af, hvad der er sket, hvordan det kunne ske, og hvordan en lignende hændelse kan forebygges. Man får ikke svar tilbage på, hvad der er sket af ændringer ud fra netop ens rapport. 
  • At en rapport om utilsigtede hændelser ikke er det samme som en klage. 

PATIENTKLAGE

PATIENTERSTATNINGEN

  • At hvis du er kommet til skade som følge af behandling eller undersøgelse og ønsker erstatning, så skal du henvende dig til Patienterstatningen.  

PATIENTVEJLEDERE

  • Får du brug for hjælp til uddybning af forskellen mellem de forskellige former for rapportering/anmeldelse, kan du kontakte patientvejlederne i regionen.