SAMME-DAGS-TIDER


Vi har alle dage på nær ONSDAGE, samme-dags-tider af 10 min. varighed fra kl. 14.00-15.00, hvor du har mulighed for at få en tid, hvis du ringer før kl. 10.00.
 Konsultationen foregår som videokonsultation,hvis ikke andet er aftalt. Se App'en Min Læge.

Forsinkelse kan forekomme.