PRØVESVAR


Prøvesvar er ALTID i lægetiden eller ved aftalt konsultation.